Số/Ký hiệu Trích yếu nội dung Ngày ban hành Tải văn bản
35/KH-UBND Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 42 năm ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2017), ngày Quốc tế Lao động 1/5, kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2017) và tuyên truyền Đại hội Thể dục thể thao lần thứ V 07/04/2017 Tải văn bản
33/BC-UBND Báo cáo công tác tuyên truyền cải cách hành chính quý I năm 2017 03/04/2017 Tải văn bản
19/TB-UBND Thông báo lịch trực tiếp công dân của lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Châu Pha tháng 4 năm 2017 03/04/2017 Tải văn bản
29/KH-UBND Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm tháng 4 năm 2017 22/03/2017 Tải văn bản
31/BC-UBND Báo cáo hoạt động điều hành của Ủy ban nhân dân xã Châu Pha tháng 3 năm 2017 22/03/2017 Tải văn bản
25/BC-UBND Báo cáo tình hình tổ chức, triển khai thực hiện Quyết định của UBND huyện và Nghị quyết HĐND xã giao về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 3 tháng đầu năm 2017; phương hướng và một số giải pháp chủ yếu 9 tháng cuối năm 2017 17/03/2017 Tải văn bản
27/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện công tác Dân vận Chính quyền trên địa bàn xã Châu Pha năm 2017 17/03/2017 Tải văn bản
24/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trên địa bàn xã Châu Pha năm 2017 09/03/2017 Tải văn bản
25/KH-UBND Kế hoạch tổ chức thực hiện "Năm dân vận khéo" 2017 09/03/2017 Tải văn bản
07/TB-UBND Thông báo về việc mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Tống Thị Minh thôn Tân Long, xã Châu Pha 07/03/2017 Tải văn bản
47/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính, kiểm tra công vụ năm 2017 06/03/2017 Tải văn bản
42/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành Quy chế hướng dẫn việc xin lỗi cá nhân, tổ chức vì sự thiếu sót, quá hạn trong giải quyết thủ tục hành chính 02/03/2017 Tải văn bản
21a/KH-UBND Kế hoạch tổ chức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017 01/03/2017 Tải văn bản
20/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện cải cách hành chính quý I năm 2017 28/02/2017 Tải văn bản
06/TB-UBND Thông báo lịch tiếp công dân của lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Châu Pha tháng 3 năm 2017 27/02/2017 Tải văn bản