Số/Ký hiệu Trích yếu nội dung Ngày ban hành Tải văn bản
34/TB-UBND Thông báo lịch tiếp công dân của lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Châu Pha tháng 5 năm 2017 03/05/2017 Tải văn bản
69/QĐ-UBND Quyết định về việc kiện toàn Tổ quản lý Tài nguyên - Môi trường và Xây dựng xã Châu Pha 25/04/2017 Tải văn bản
44/BC-UBND Báo cáo hoạt động điều hành của Ủy ban nhân dân xã Châu Pha tháng 4 năm 2017 24/04/2017 Tải văn bản
28/TB-UBND Thông báo về việc dự viếng Đài liệt sỹ, treo Cờ Tổ quốc và nghỉ lễ 30/4, Quốc tế lao động 1/5 24/04/2017 Tải văn bản
49/KH-UBND Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2017 24/04/2017 Tải văn bản
27/TB-UBND Thông báo về việc không tổ chức trực giải quyết hồ sơ hành chính vào sáng thứ bảy hàng tuần trên địa bàn xã Châu Pha 21/04/2017 Tải văn bản
44/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 34/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về quy định tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em năm 2017 20/04/2017 Tải văn bản
47/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1235/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề trẻ em năm 2017 20/04/2017 Tải văn bản
45/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 570/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch hành động Quốc gia vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS năm 2017 20/04/2017 Tải văn bản
46/KH-UBND Kế hoạch phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em năm 2017 20/04/2017 Tải văn bản
40/KH-UBND Kế hoạch khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với dịch vụ hành chính công tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND xã Châu Pha 10/04/2017 Tải văn bản
39/KH-UBND Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến cải cách hành chính năm 2017 trên địa bàn xã Châu Pha 10/04/2017 Tải văn bản
38/KH-UBND Kế hoạch thực hiện công tác Tư pháp năm 2017 trên địa bàn xã Châu Pha 07/04/2017 Tải văn bản
36/KH-UBND Kế hoạch tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017 07/04/2017 Tải văn bản
37/KH-UBND Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 trên địa bàn xã Châu Pha 07/04/2017 Tải văn bản