Số/Ký hiệu Trích yếu nội dung Ngày ban hành Tải văn bản
14/KH-UBND Kế hoạch tổ chức tiêm phòng vaccin cúm gia cầm đợt 1 năm 2017 23/02/2017 Tải văn bản
13/KH-UBND Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2017 22/02/2017 Tải văn bản
17/BC-UBND Báo cáo hoạt động điều hành của Ủy ban nhân dân xã Châu Pha tháng 2 năm 2017 22/02/2017 Tải văn bản
12/KH-UBND Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn xã Châu Pha năm 2017 14/02/2017 Tải văn bản
08/KH-UBND Kế hoạch thực hiện công tác đảm bảo an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an năm 2017 14/02/2017 Tải văn bản
10/KH-UBND Kế hoạch phát động phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2017 14/02/2017 Tải văn bản
11/KH-UBND Kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2017 14/02/2017 Tải văn bản
01/TB-UBND Thông báo lịch tiếp công dân của lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Châu Pha tháng 2 năm 2017 06/02/2017 Tải văn bản
07/KH-UBND Kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền cải cách hành chính năm 2017 25/01/2017 Tải văn bản
02/KH-UBND Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính năm 2017 09/01/2017 Tải văn bản
02/KH-UBND Kế hoạch rà soát, đánh giá quy định thủ tục hành chính năm 2017 trên địa bàn xã Châu Pha 09/01/2017 Tải văn bản
714/QĐ-TTg Quyết định ban hành danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia cần ưu tiên triển khai tạo nền tảng phát triển chính phủ điện tử 19/10/2015 Tải văn bản
4276/QĐ-BYT Quyết định phê duyệt chương trình hành động Quốc gia về nâng cao năng lực quản lý chất lượng khám bệnh, chữa bệnh giai đoạn từ nay đến năm 2025 19/10/2015 Tải văn bản
1747/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2025 19/10/2015 Tải văn bản
1696/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020 19/10/2015 Tải văn bản