TUYÊN TRUYỀN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19.
24/03/2020

07 CÁCH VỆ SINH, KHỬ KHUẨN TẠI GIA ĐÌNH PHÒNG DỊCH COVID-19 


 

Ngoài các biện pháp vệ sinh cá nhân phòng chống dịch Covid-19 thì vệ sinh, khử khuẩn tại gia đình là rất cần thiết. Theo đó, để vệ sinh, khử khuẩn môi trường phòng chống dịch COVID-19 tại gia đình, các gia đình cần làm theo 7 hướng dẫn sau của Cục Quản lý Môi trường y tế, Bộ Y tế.

 


Số lượt đọc: 129 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác