Tổng số lượng truy cập
179177
Số người online
18
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Nghiên cứu điều chế vật liệu có khả năng hút dầu cao từ phế thải nông nghiệp
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Viện công nghệ hoá học
Chủ nhiệm nhiệm vụ TS. Nguyễn Cửu Khoa
Tham gia chính - TS. Phan Thanh Thảo
- ThS. Hoàng Thị Kim Dung
- ThS. Trần Ngọc Quyển
- KS. Nguyễn Công Trực
- CN. Trịnh Thị Thanh Huyền
- KS. Trần Hữu Nghị
- CN. Lê Văn Sang
Mục tiêu nhiệm vụ
Lĩnh vực Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ
Kinh phí thực hiện 261.800.000 đồng
Kết quả thực hiện (tóm tắt)

Đã tổng hợp được 3 loại sản phẩm vật liệu có khả năng hút dầu:

+ Sản phẩm 1 là cellulose biến tính bằng các tác nhân alkyl hóa như dimethysunfate, ethyl bromide, propyl bromide, styrene có độ thấm hút từ 3 - 5 g/g.

+ Sn phẩm 2 là copolymer giữa cellulose và các ester arylate như butyl, octyl và cetyl acrylate với các chất liên kết ngang EGDAA, DEGDAA, PEGDAA có độ thấm hút dầu từ 4 – 6g/g.

+ Sản phẩm 3 là polyacrylate không gian với các chất liên kết ngang EGDAA, DEGDAA, PEDGAA có khả năng hút dầu từ 8 – 12g/g.

Thời gian thực hiện 24 tháng, từ 7/2007 đến tháng 7/2009
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 261 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang