Tổng số lượng truy cập
179149
Số người online
17
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Nghiên cứu, đánh gía tổng thể hiện trạng xói lở bồi lấp vùng ven biển từ Vũng Tàu đến Bình Châu và đề xuất các giải pháp khắc phục
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Viện kỹ thuật Biển - Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam
Chủ nhiệm nhiệm vụ PGS. TS Nguyễn Thế Biên
Tham gia chính - TS. Nguyễn Hữu Nhân
- ThS. Nguyễn Ngọc Hải
- CNKH. Mai Đức Trần
-CNKH. Đỗ Thị Hồng Như
- KS. Lê Ngọc Diệp
- CNKH. Thái Tiểu Minh
- KS. Lê Trần Phú
- KS. Bùi Văn Hùng

Mục tiêu nhiệm vụ
Lĩnh vực Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ
Kinh phí thực hiện 1.199.214.000 đồng
Kết quả thực hiện (tóm tắt)

Từ các tài liệu thu thập, tài liệu thực đo và kết quả nghiên cứu mô hình toán đề tài nghiên cu đã đưa ra được những kết quả:

- Đánh tổng thể hiện trạng xói bồi vùng ven biển từ Vũng Tàu đến Bình Châu.

- Đưa ra được bức tranh tổng thể trường thuỷ động lực học và bồi xói vùng ven biển từ Vũng Tàu đến Bình Châu bng mô hình toán trong điều kiện hiện trạng, có công trình chnh trị và trong điều kiện thời tiết cực đoan.

- Xác định được các nguyên nhân chính gây lên xói lở và bồi lắng vùng ven biển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Đ xuất được các giải pháp công trình và phi công trình nhằm khắc phục quá trình xói lở và bồi lắng cho một số khu vực trọng điểm như: Khu du lịch Hương Phong (Hồ Tràm), mũi Ba Kiềm (Hồ Cốc), khu vực cửa Lộc An...

- Đã đưa ra được một số giải pháp đơn giản để giảm thiểu mức độ nguy hiểm của các ao xoáy đối với con người.

Thời gian thực hiện 12 tháng, từ tháng 10/2009 đến tháng 10/2010
Tài liệu đính kèm download
Số lượt đọc: 246 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang