Tổng số lượng truy cập
179109
Số người online
16
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Nghiên cứu phát triển cây măng L.A dùng làm rau trên địa bàn tỉnh BR- VT.
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Trung tâm Nghiên cứu Cây ăn quả miền ĐNB
Chủ nhiệm nhiệm vụ ThS. Mai Văn Trị
Tham gia chính
Mục tiêu nhiệm vụ
Lĩnh vực Khoa học Nông nghiệp
Kinh phí thực hiện
Kết quả thực hiện (tóm tắt)
Thời gian thực hiện Từ tháng 6/2009 đến 12/2011
Tài liệu đính kèm download
Số lượt đọc: 253 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang