Tổng số lượng truy cập
179088
Số người online
13
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Xây dưng mô hình trồng cây thanh long ruột đỏ tại huyện Xuyên Mộc theo hướng VietGAP
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Hội nông dân tỉnh
Chủ nhiệm nhiệm vụ CN. Phạm Tấn Phước, KS. Nguyễn Thị Dáng
Tham gia chính
Mục tiêu nhiệm vụ

Xây dựng 5 mô hình TLRĐ rộng 2 ha tại xã Bông Trang theo qui trình trồng thanh long của Viện nghiên cứu cây ăn quả miền Nam nhằm đánh giá hiệu quả kinh tế làm cơ sở cho việc phát triển TLRĐsau này ở huyện Xuyên Mộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Lĩnh vực Khoa học Nông nghiệp
Kinh phí thực hiện
Kết quả thực hiện (tóm tắt)

1.    Điều tra tình hình canh tác TLRĐ tại xã Bông Trang, huyện Xuyên Mộc đến tháng 6 năm 2009

2.    Xây dựng 5 mô hình TLRĐ đã được Bộ NN&PTNT công nhận tháng 12 năm 2005

3.    Tổng hợp sản lượng thu hoạch

4.    Tổ chức thị trường tiêu thụ sản phẩm của dự án

5. Phân tích hiệu quả kinh tế - kỹ thuật, xã hội và môi trường của dự án

6.    Phân tích hiệu quả kỹ thuật 

Thời gian thực hiện Từ tháng 7/2009 đến tháng 4/2012
Tài liệu đính kèm download
Số lượt đọc: 261 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang