Tổng số lượng truy cập
179114
Số người online
15
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Mở rộng và hoàn thiện mô hình quản lý, sản xuất, sơ chế và quảng bá RAT tại HTX Phước Hải, xã Tân Hải, huyện Tân Thành theo tiêu chuẩn Việt GAP.
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì HTXDV NN Phước Hải
Chủ nhiệm nhiệm vụ Ngô Kiều Oanh
Tham gia chính
Đào Hữu Hảo
Ngô Thùy Trâm
Vũ Xuân Dương
Trần Văn Nhật
Tạ Văn Huân
Nguyễn Văn Đại
Nguyễn Thanh Bình
Nguyễn Thị Lưu
Trần Thi Hiến
Nguyễn Thị Diệp

Mục tiêu nhiệm vụ
Lĩnh vực Khoa học Nông nghiệp
Kinh phí thực hiện 595.540.000 VNĐ
Kết quả thực hiện (tóm tắt)

Sau gần ba năm thực hiện dự án, kể từ tháng 09 năm 2009, dự án đã thực hiện được hầu hết các các hạng mục công việc được đề ra, cụ thể như sau:

-    Mở rộng quy mô sản xuất của HTX từ 96 hộ với 9ha lên 150 hộ diện tích 40ha.

-    Nâng cấp hệ thống phần mềm quản lý sản xuất RAT tập trung vào các tính năng bảo mật, lưu trữ, trao đổi dữ liệu online,...

-   Đào tạo về nghiệp vụ điều tra, tạo thói quen ghi chép cho các hộ sản xuất hướng theo tiêu chuẩn VietGAP.

-  Đào tạo về công nghệ thông tin cho đội ngũ nhân sự của HTX.

-  Đóng góp được một mô hình quản lý thông tin theo mô hình của Chính phủ điện tứ.

-    Chuyển biến nhận thức qua các buổi tập huấn về phương thức quản lý quy trình sản xuất và quảng bá RAT đặc biệt cho các cấp quản lý và các hộ sản xuất theo hướng quản lý hiện đại để từng bước đạt được sản phẩm RAT đích thực.

-   Hỗ trợ rất thiết thực cho các cấp quản lý trong việc xây dựng các biện pháp chính sách phát triển thực hiện dự án RAT.

Thời gian thực hiện 30 tháng (6/2009-12/2011)
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 255 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang