Tổng số lượng truy cập
179105
Số người online
17
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Nghiên cứu hoàn thiện thiết bị phóng dây, phao cứu hộ người trên biển
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Cơ sở phía Nam Viện Vũ khí
Chủ nhiệm nhiệm vụ KS. Lê Hữu Sơn
Tham gia chính Lê Đức Trí
Phan Lâm Hải
Trần Vĩnh
Nguyễn Duy Khánh
Đặng Hữu Phước
Lê Đại Dương
Đỗ Quốc Vì
Mạc Vĩnh An
Vũ Trọng Bách
Mục tiêu nhiệm vụ
Lĩnh vực Khoa học Tự nhiên
Kinh phí thực hiện 883.292.000 đồng
Kết quả thực hiện (tóm tắt)
Trong giai đoạn hoàn thiện này, đề tài tập trung vào một số vấn đề chính là: 
- Hoàn thiện thiết bị với các thông số kỹ thuật phù hợp hơn với lực lượng cứu hộ và với điều kiện thực tế ở biển của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; 
- Tính toán thiết kế lại thiết bị để đưa thiết bị từ từ thế chống đất phóng phao về phương án tỳ vai để nâng cao chính xác, tính cơ động và thuận tiện sử dụng; 
- Tinh chỉnh lại tất cả các cụm chi tiết của thiết bị: Từ đầu phao, cụm triệt âm, thiết bị phóng…  để đạt tiêu chuẩn. Từ đó góp phần nâng cao độ tin cậy, dễ dàng chế tạo loạt lớn, dễ sử dụng và hạ giá thành sản phẩm; 
- Thử nghiệm bền lâu thiết bị; 
- Huấn luyện cho lực lượng sử dụng. 
Thời gian thực hiện Từ tháng 08/2011 đến tháng 01/2013
Tài liệu đính kèm download
Số lượt đọc: 243 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang