Tổng số lượng truy cập
179161
Số người online
21
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ Y tế thôn ấp tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Trường Trung cấp Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Chủ nhiệm nhiệm vụ BS.CKII. Trương Thanh; Đồng chủ nhiệm: BS.CKII. Trương Văn Kính
Tham gia chính Ths. Nguyễn Trí
Mục tiêu nhiệm vụ
Lĩnh vực Khoa học Y - Dược
Kinh phí thực hiện 216.831.000 đồng
Kết quả thực hiện (tóm tắt)
a. Thiết kế nghiên cứu và mẫu nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả có phân tích, kết hợp nghiên cứu định lượng với định tính. Nghiên cứu được tiến hành từ tháng 9 năm 2011 đến tháng 9 năm 2012. Điều tra phỏng vấn ngẫu nhiên hệ thống YTTÂ đang làm việc tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: 300 người (Trong số YTTÂ nói trên có NVYTTÂ, NVSKCĐ và một số chưa được đào tạo nhưng do địa phương tự tuyển chọn cũng được điều tra, phỏng vấn). Phỏng vấn sâu Lãnh đạo HĐND, UBND, Sở Y tế tỉnh BR-VT; Giám đốc TTYT các huyện, thị trấn, thành phố; Lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố; Trưởng Phòng Y tế các huyện, thị xã, thành phố; Lãnh đạo UBND các xã, phường, thị trấn; Trạm trưởng TYT xã, phường, thị trấn. Thảo luận nhóm với các YTTÂ và người dân của xã, phường, thị.
b. Biến, chỉ số đánh giá: Gồm các biến số, chỉ số về thông tin chung của YTTÂ ; biến số, chỉ số mô tả thực hiện nhiệm vụ của YTTÂ; về phương tiện làm việc của YTTÂ; về sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp chính quyền, y tế với YTTÂ.
c. Phân tích số liệu: Số liệu được nhập và xử lý bằng phần mềm Epidata 3.1 và phân tích bằng phần mềm SPSS (Statistical Package for Social Science) phiên bản 17.0 và các thuật toán thống kê.
Thời gian thực hiện Từ tháng 09/2011 đến tháng 03/2013
Tài liệu đính kèm download
Số lượt đọc: 260 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang