Tổng số lượng truy cập
179165
Số người online
19
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới dạy học bậc trung học tại tỉnh BR-VT. Thực trạng và giải pháp.
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Sở Giáo dục & Đào Tạo
Chủ nhiệm nhiệm vụ ThS. Nguyễn Thanh Giang
Tham gia chính ThS. Lâm Trọng Chinh
CN. Nguyễn Kim Thanh
CN. Phạm Ngọc Triều
Mục tiêu nhiệm vụ
Lĩnh vực Khoa học Xã hội
Kinh phí thực hiện 370.940.000 VNĐ
Kết quả thực hiện (tóm tắt)
Thời gian thực hiện 18 tháng (9/2011 - 2/2013)
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 252 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang