Tổng số lượng truy cập
179079
Số người online
6
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để sản xuất hồ tiêu theo GLOBALG.A.P và liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm tại huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Trung tâm Cây ăn quả miền Đông Nam Bộ
Chủ nhiệm nhiệm vụ TS.Bùi Xuân Khôi
Tham gia chính KS. Lê Thị Chung

- ThS. Vũ Mạnh Hà

- KS. Chu Thị An

- KS. Phạm Thị Mười

- KS. Lê Thị Vân

- KS. Nguyễn Thị Hạnh

- ThS. Nguyễn Thanh Thuỷ

- ThS. Đỗ Văn Quỹ
Mục tiêu nhiệm vụ
Lĩnh vực Khoa học Nông nghiệp
Kinh phí thực hiện 1.703.742.000 đồng
Kết quả thực hiện (tóm tắt)
Thời gian thực hiện 30 tháng, từ tháng 12/2013 đến 6/2016
Tài liệu đính kèm download
Số lượt đọc: 237 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang