Tổng số lượng truy cập
179150
Số người online
17
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Xây dựng mô hình sản xuất bưởi Da xanh đạt tiêu chuẩn VietGAP tại xã Sông Xoài, huyện Tân Thành, tỉnh BR – VT
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Trung tâm Nghiên cứu Cây ăn quả miền Đông Nam Bộ
Chủ nhiệm nhiệm vụ ThS. Mai Văn Trị
Tham gia chính

ThS. Vũ Mạnh Hà

KS. Nguyễn Thị Nguyên Vân

KS. Vũ Thị Hà

KS. Lìu Vĩnh Hưng

KS. Lê Thị Chung

KS. Chu Thị An                                 

KS. Đào Thị Ngoan

ThS. Nguyễn Thanh Thuỷ

KS. Phan Văn Dũng

Mục tiêu nhiệm vụ
* Mục tiêu chung:
Góp phần giới thiệu và triển khai sản xuất theo VietGAP và cải thiện năng suất bưởi Da xanh ở xã Sông Xoài, huyện Tân Thành, tỉnh BR-VT

* Mục tiêu cụ thể:
- Đánh giá hiện trạng sản xuất bưởi Da xanh theo VietGAP ở Sông Xoài
- Cải thiện năng suất bưởi Da xanh thông qua xây dựng mô hình cải tạo và thâm canh cây bưởi Da xanh giai đoạn kinh doanh theo hướng VietGAP (3ha)
- Mở rộng diện tích bưởi Da Xanh thông qua xây dựng mô hình trồng mới theo hướng VietGAP (3ha)
- Sản phẩm quả bưởi đạt tiêu chuẩn VietGAP thông qua xây dựng mô hình trồng mới theo hướng VietGAP (7ha)
- Nâng cao sự quan tâm và kỹ năng sản xuất bưởi theo VietGAP cho các nhà vườn ở Sông Xoài thông qua đào tạo kỹ thuật viên, tập huấn và hội thảo đầu bờ.
Lĩnh vực Khoa học Nông nghiệp
Kinh phí thực hiện 3.832.840.000 đồng
Kết quả thực hiện (tóm tắt) - Khảo sát hiện trạng sản xuất vườn bưởi đối chiếu với tiêu chuẩn VietGAP tại Sông Xoài
- Phân tích hiện trạng ô nhiễm trên vùng sản xuất bưởi tại Sông Xoài theo tiêu chuẩn vietGAP
- Xây dựng mô hình trồng mới bưởi Da xanh theo hướng VietGAP
- Xây dựng mô hình cải tạo và thâm canh cây bưởi Da xanh giai đoạn kinh doanh theo hướng VietGAP
- Xây dựng mô hình sản xuất bưởi Da xanh đạt chứng nhận VietGAP
- Chuyển giao kỹ thuật
- Xây dựng sổ tay "Hướng dẫn sản xuất bưởi Da xanh theo tiêu chuẩn VietGAP Sông Xoài"
Thời gian thực hiện 36 tháng, từ tháng 10/2013 - 10/2016
Tài liệu đính kèm download
Số lượt đọc: 281 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang