Tổng số lượng truy cập
179101
Số người online
16
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Dự án Nông thôn miền núi Trung ương Quản lý: Xây dựng mô hình ứng dụng và chuyển giao Khoa học và công nghệ, phát triển nghề nuôi ong mật theo hướng sản xuất hàng hoá ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Công ty TNHH Ong mật Tuấn Thảo
Chủ nhiệm nhiệm vụ Nguyễn Xuân Phong
Tham gia chính
Mục tiêu nhiệm vụ
Lĩnh vực Khoa học Nông nghiệp
Kinh phí thực hiện
Kết quả thực hiện (tóm tắt)
Thời gian thực hiện
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 250 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang