Tổng số lượng truy cập
179174
Số người online
19
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ An toàn vệ sinh thực phẩm tại tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu- Thực trạng và Giải pháp
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Sở Y tế
Chủ nhiệm nhiệm vụ Lê Thanh Dũng
Tham gia chính
Mục tiêu nhiệm vụ
Lĩnh vực Khoa học Y - Dược
Kinh phí thực hiện
Kết quả thực hiện (tóm tắt)
Thời gian thực hiện
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 286 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang