Tổng số lượng truy cập
179083
Số người online
10
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật cải tạo và thâm canh vườn cây ăn quả xã Long Phước, thành phố Bà Rịa
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Trung tâm Nghiên cứu Cây ăn quả miền Đông Nam Bộ
Chủ nhiệm nhiệm vụ ThS. Mai Văn Trị
Tham gia chính - ThS. Mai Văn Trị
- KS. Vũ Thị Hà
- KS. Phạm Thị Hương
- KS. Trần Thị Vân
- KS. Nguyễn Thị Nguyên Vân
- KS. Lê Thị Huyền
- KS. Nguyễn Tuấn Vũ
- ThS. Phạm Việt Hải
Mục tiêu nhiệm vụ * Mục tiêu chung:
Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cải tạo, thâm canh vườn cây nhằm cải thiện chất lượng vườn cây, tăng năng suất và góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất một số cây ăn quả (sầu riêng, măng cụt, bưởi Da xanh) ở xã Long Phước, thành phố Bà Rịa

* Mục tiêu cụ thể:
+ Điều tra khảo sát, hiện trạng sản xuất cây ăn quả tại xã Long Phước
+ Xây dựng mô hình trình diễn trồng mới: Mô hình trồng mới bưởi Da Xanh cây sinh trưởng triển tốt, ít sâu bệnh so với sản xuất đại trà.
+ Xây dựng mô hình cải tạo thâm canh vườn cây: Mô hình trình diễn cải tạo thâm canh vườn cây sầu riêng và vườn măng cụt hiệu quả kinh tế tăng ít nhất 15%
+ Chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật thông qua các lớp tập huấn, hội thảo đầu bờ.
Lĩnh vực Khoa học Nông nghiệp
Kinh phí thực hiện 1.268,879 triệu đồng
Kết quả thực hiện (tóm tắt)

-   Đã điều tra và xây dựng 01 báo cáo kết quả điều tra khảo sát hiện trạng sản xuất sầu riêng, măng cụt và bưởi tại xã Long Phước, đánh giá được những thuận lợi khó khăn và đưa ra giải pháp khắc phục.

-  Đã xây dựng mô hình trồng mới bưởi Da Xanh theo tiêu chuẩn VietGAP với diện tích 6,1 ha ở 11 hộ (kế hoạch 6 ha, 8 hộ, thay đổi được sự đồng ý của cơ quan chủ quản) thuộc xã Long Phước, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Sau 36 tháng trồng cây bưởi trong mô hình sinh trưởng và phát triển tốt, mức độ nhiễm sâu bệnh hại thấp hơn so với vườn đối chứng.

-   Đã xây dựng mô hình cải tạo thâm canh vườn sầu riêng với diện tích 2 ha thuộc 4 hộ tại xã Long Phước, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, năng suất mô hình tăng 40,14 - 63,56% và hiệu quả kinh tế tăng 69,25 - 125,51% so với đối chứng.

-  Đã xây dựng mô hình cải tạo thâm canh vườn măng cụt với diện tích 2 ha thuộc 4 hộ tại xã Long Phước, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, năng suất tăng 21,36 - 23,92% và hiệu quả kinh tế tăng 28,46 - 33,47% so với đối chứng.

-   Đã tập huấn 240 lượt nhà vườn về thực hành sản xuất cây ăn quả theo tiêu chuẩn VietGAP gồm: Quy trình sản xuất cây ăn quả theo tiêu chuẩn VietGAP; Sử dụng an toàn và hiệu quả thuốc BVTV; Kỹ thuật thu hoạch và sơ chế; Sử dụng máy móc nông nghiệp và an toàn lao động; Sơ cấp cứu; Quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh trên cây bưởi theo tiêu chuẩn VietGAP; Quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh trên cây sầu riêng; Quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh trên cây măng cụt. Tổ chức 3 cuộc hội thảo đầu bờ (90 người) nắm vững quy trình kỹ thuật, áp dụng tốt trong sản xuất bưởi, sầu riêng và măng cụt.

Dự án đã được thực hiện đầy đủ các nội dung, đúng theo tiến độ, đạt mục tiêu đề ra. Việc triển khai dự án đã góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng của người dân trong việc trồng, cải tạo và thâm canh vườn cây, góp phần cải hiện chất lượng vườn cây, nâng cao năng suất và hiệu quả kinh tế cho nhà vườn tham gia dự án.

Thời gian thực hiện 42 tháng, từ tháng 12/2014 đến tháng 6/2018
Tài liệu đính kèm download
Số lượt đọc: 257 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang