Tổng số lượng truy cập
179767
Số người online
7
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Điều tra, nghiên cứu đánh giá trữ lượng và triển vọng khai thác nước dưới đất TP VT
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Đoàn Địa chất 806 (Cục Địa chất VN - Liên đoàn 8 ĐCTV)
Chủ nhiệm nhiệm vụ KS Trần Văn Lã
Tham gia chính
Mục tiêu nhiệm vụ
Lĩnh vực Khoa học Tự nhiên
Kinh phí thực hiện 250,00
Kết quả thực hiện (tóm tắt)
Thời gian thực hiện 1994
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 320 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang