Tổng số lượng truy cập
185332
Số người online
4
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Báo cáo lập bản đồ địa chất thuỷ văn huyện Châu Thành và huyện Long Đất tỉnh BR-VT. Tỷ lệ 1:25.000
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Đoàn 707 (Liên đoàn Địa chất thuỷ văn miền nam)
Chủ nhiệm nhiệm vụ KS Hoàng Vượng
Tham gia chính
Mục tiêu nhiệm vụ
Lĩnh vực Khoa học Tự nhiên
Kinh phí thực hiện 149,655
Kết quả thực hiện (tóm tắt)
Thời gian thực hiện 1995
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 161 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang