Tổng số lượng truy cập
185330
Số người online
2
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Báo cáo KH: Nghiên cứu cơ sở KH xây dựng trạm giám sát môi trường biển VT-Côn Đảo
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Cefinea - Trung tâm công nghệ môi trường - Trường ĐH Bách Khoa TPHCM
Chủ nhiệm nhiệm vụ Lâm Minh Triết
Tham gia chính
Mục tiêu nhiệm vụ
Lĩnh vực Khoa học Tự nhiên
Kinh phí thực hiện 65,46
Kết quả thực hiện (tóm tắt)
Thời gian thực hiện 1995
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 155 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang