Tổng số lượng truy cập
179117
Số người online
17
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Xây dựng chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Chủ nhiệm nhiệm vụ ThS. Nguyễn Văn Trúc
Tham gia chính

1.      ThS. Phạm Ngọc Vũ

2.      CN. Nguyễn Văn Quang

3.      TS. Nguyễn Hữu Xuyên

4.      ThS. Phạm Quang Vinh

5.      CN. Lê Toàn Thắng

6.      CN. Lê Thị Huệ

7.      CN. Vũ Hùng Biên

8.      CN. Bùi Anh Vũ

9.      CN. Phú Hải Nam

Mục tiêu nhiệm vụ Khảo sát nhu cầu, đánh giá thực trạng thị trường khoa học và công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Từ đó, đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển thị trường khoa học và công nghệ (KH&CN) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025
Lĩnh vực Khoa học Xã hội
Kinh phí thực hiện 925.170.000 đồng
Kết quả thực hiện (tóm tắt)
Thời gian thực hiện 22 tháng, từ tháng 06/2018 đến tháng 03/2020
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 226 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang