Tổng số lượng truy cập
179179
Số người online
20
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Thiết lập chương trình kiểm soát Hàu nuôi (Crassostrea sp) trong thu hoạch tại khu vực Long sơn, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản
Chủ nhiệm nhiệm vụ Nguyễn Anh Phương
Tham gia chính
Mục tiêu nhiệm vụ Đánh giá hiện trạng tích lũy ô nhiễm vùng thu hoạch Hàu nuôi (Crassostrea sp)  tại Long Sơn, thành phố Vũng Tàu từ đó đề xuất giải pháp đưa vùng thu hoạch Hàu vào chương trình kiểm soát an toàn thực phẩm.
Lĩnh vực Khoa học Nông nghiệp
Kinh phí thực hiện 951.044.000 đồng
Kết quả thực hiện (tóm tắt)
Thời gian thực hiện 28 tháng, từ tháng 5/2019 đến tháng 9/2021
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 151 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang