Xây dựng mạng lưới quan trắc môi trường không khí tại Việt Nam.
23/03/2020

Ngày 23/3, Bộ TN-MT tổ chức hội nghị trực tuyến về dự án xây dựng mạng lưới quan trắc môi trường không khí tại Việt Nam.


Tại hội thảo, các đại biểu nêu những giải pháp về sự phù hợp của các trạm quan trắc với điều kiện Việt Nam, sự đồng bộ giữa mạng lưới trạm của trung ương và địa phương, đưa ra các cơ sở khoa học để quy hoạch, phân bổ lại các điểm quan trắc môi trường không khí giữa trung ương và địa phương, giữa tự động và định kỳ; hiện trạng quản lý, khai thác số liệu của các trạm quan trắc…

Việc xây dựng mạng lưới trạm quan trắc tự động hiện đại, đồng bộ từ Trung ương đến địa phương sẽ xác định chính xác nguồn ô nhiễm, khả năng phát tán ô nhiễm… là bước tiến quan trọng trong giám sát môi trường. Thông qua giám sát hiệu quả nguồn ô nhiễm có thể cung cấp thông tin cho việc quyết định phương án kiểm soát và ngăn ngừa ô nhiễm không khí, bảo vệ môi trường và ứng phó với sự cố môi trường không khí.

Vị trí đặt hệ thống quan trắc môi trường không khí phải được đặt ở những vị trí ít bị ảnh hưởng từ các nguồn gây ô nhiễm để có được các chỉ số ổn định, khái quát. Từ đó, đưa ra các chỉ số chung về môi trường không khí của vùng, khu vực, đồng thời có thể theo dõi, đánh giá toàn diện mức độ ô nhiễm của từng địa phương, so sánh mức độ ô nhiễm của các địa phương…

Với từng địa phương cần phải tính toán chi tiết, cụ thể hơn về các yếu tố có thể gây ra ô nhiễm môi trường không khí như giao thông, xây dựng đô thị, sản xuất công nghiệp…, đánh giá được vùng bị tác động ô nhiễm, khu vực có mật độ dân cư tập trung… để đặt các trạm quan trắc môi trường không khí. Từ đó, có trách nhiệm cung cấp liên tục các số liệu ảnh hưởng đến sức khoẻ người dân để có thể giám sát được những thay đổi về môi trường không khí và đưa ra các khuyến cáo cần thiết.

Về lâu dài, đối với các trạm quan trắc môi trường không khí của các địa phương, đề nghị UBND tỉnh, thành phố khi đầu tư, lắp đặt trạm quan trắc tự động lựa chọn thiết bị công nghệ đảm bảo hiện đại, đồng bộ, tương thích với hệ thống trạm quan trắc quốc gia tự động. Đồng thời, cần có khung chính sách, pháp lý để quy định và phân rõ chức năng, nhiệm vụ về việc cung cấp các số liệu quan trắc môi trường không khí giữa trung ương và địa phương; cung cấp những số liệu phục vụ đời sống dân sinh cũng như các số liệu kỹ thuật chuyên môn cao phục vụ công tác nghiên cứu khoa học để đưa ra những đánh giá, định hướng phục vụ công tác quy hoạch, phát triển kinh tế - xã hội.

 

 


Số lượt đọc: 1009 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác