Ban chỉ đạo tổ chức họp tổ thu thập thông tin về dân cư trên địa bàn thị trấn.
27/11/2018

Ngày 07/11/2018, tại Hội trường UBND thị trấn, UBND thị trấn tổ chức họp Ban chỉ đạo và các tổ thu thập thông tin về dân cư trên địa bàn thị trấn. Đồng chí Phan văn Sơn CT.UBND thị trấn chủ trì buổi họp. Tham dự buổi họp có đồng chí Phan Thị Mỹ Dung, PCT.HĐND thị trấn, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thủy, CT.UBMTTQVN thị trấn, cùng cán bộ, công chức trong ban chỉ đạo, tổ thu thập thông tin dân cư trên địa bàn.

         

          Sau khi nghe đồng chí Trần Thực Hương, Phó Trưởng công an thông qua kế hoạch thu thập thông tin về dân cư trên địa bàn thị trấn, đánh giá tình hình thực hiện việc thu thập thông tin trong thời gian qua, những khó khăn, hạn chế, vướng mắc và  ý kiến của các đồng chí tham dự cuộc họp.

          Đồng chí Phan Văn Sơn CT.UBND thị kết luận chỉ đạo: Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, vì vậy các cán bộ, công chức các ngành, đoàn thể, khu phố, tổ dân cư được phân công cần phát huy tinh thần trách nhiệm, tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ cụ thể như: Cán bộ, công chức được phân công kết hợp với các tổ dân cư để tiến hành tổ chức thu thập thông tin về dân cư; Hướng dẫn các tổ trưởng tổ dân cư đến từng hộ dân để thu thập thông tin; Việc thu thập thông tin phải đạt ít nhất là 60 phiếu/ngày. Thời gian thu thập thông tin đến ngày 15/12/2018 kết thúc.

          Nhằm đảm bảo tiến độ thu thập thông tin, đề nghị trưởng các khu phố rà soát lại sinh viên ra trường chưa có việc làm, đoàn thanh niên trong khu phố để trưng dụng tham gia thu thập thông tin trên cơ sở đầu phiếu. VHTT,TT-HTCĐ tăng cường công tác tuyên truyền trên truyền thanh thi trấn để nhân dân năm bắt và phối hợp thự hiện tốt việc cung cấp thông tin. Đề nghị công chức tư pháp – hộ tịch giải quyết tốt thủ tục cấp lại giấy khai sinh cho công dân để bổ sung các giấy tờ về sau.

 


Số lượt đọc: 1198 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác