Tập huấn nghiệp vụ công tác Hội
22/06/2015

Từ ngày 10/06/2015 – 20/06/2015, tại Phân hiệu Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam khu vực miền Trung – Tây Nguyên, Hội Nông dân Việt Nam tổ chức lớp tập huấn“bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội cấp tỉnh, huyện khu vực phía Nam năm 2015”.

Tham gia lớp tập huấn gồm có 86 học viên là cán bộ Hội Nông dân cấp tỉnh, huyện của 26 tỉnh khu vực phía Nam. Tại lớp tập huấn, các học viên được đồng chí Vũ Ngọc Bình – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội – Hiệu trưởng Trường cán bộ Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp hướng dẫn về nghiệp vụ của Hội, với 16 chuyên đề cơ bản trong công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội và phong trào nông dân trong giai đoạn hiện nay như: “Tư tưởng Hồ Chí Minh về nông dân và công tác vận động nông dân; lịch sử phong trào nông dân và Hội Nông dân Việt Nam; công tác tuyên truyền; công tác xây dựng tổ chức; công tác kiểm tra; công tác văn phòng; hoạt động kinh tế xã hội; đổi mới nội dung và công tác hoạt động của Hội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước; công tác dạy nghề và hỗ trợ việc làm; phát triển nông nghiệp, nông thôn và bảo vệ môi trường bền vững; công tác hòa giải ở cơ sở và giải quyết khiếu nại tố cáo; Quy chế giám sát và phản biện xã hội;một số vấn đề về hoạt động tín dụng; kỹ năng lãnh đạo quản lý; kỹ năng giao tiếp hành chính; kỹ năng diễn thuyết trước công chúng”.

Qua lớp tập huấn, nhằm giúp cho đội ngũ cán Hội Nông dân cấp tỉnh, huyện nắm vững về nghiệp vụ, năng cao năng lực chuyên môn trong công tác Hội. Từ đó, áp dụng vào thực tiển của từng địa phương trong thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước./.


Số lượt đọc: 393 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác