Xã Kim Long thực hiện đề án trao giấy khai sinh, hộ khẩu, thẻ BHYT cho trẻ em tại địa phương.
14/09/2017
Nói về ý nghĩa của đề án việc triển khai đề án không chỉ khẳng định chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước cho các cá nhân và tổ chức trong thực hiện các quyền về hộ tịch, cư trú, BHYT, mà còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc khi tiếp nhận công dân mới ra đời. Đề án này được triển khai thí điểm giai đoạn 1 từ ngày 1-2-2017 đến hết tháng 7-2017 tại thành phố Bà Rịa và huyện Châu Đức.            

Tại địa phương, việc thực hiện đề án vẫn gặp một số hạn chế nhất định. Trong đó khó khăn nhất vẫn là đa số người dân dù biết có chủ trương này nhưng do phong tục tập quán nên không cần chính quyền đến trao tận nhà. “Mặt khác, thành phần tham gia đi trao trực tiếp tại gia đình là lãnh đạo UBND xã, Hội Phụ nữ, trưởng thôn nên khó bố trí thời gian và đầy đủ thành phần; đa số cán bộ phụ trách hộ tịch làm việc trong giờ hành chính nên chỉ cho phép trao trả ngoài giờ hành chính”, trong thời gan tới UBND xã sẽ tăng cường công tác chỉ đạo, tổ chức; đồng thời đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền để mọi tầng lớp nhân dân hiểu được việc trao giấy khai sinh, hộ khẩu, thẻ BHYT tại gia đình cho trẻ em là việc làm cần thiết, tiện lợi đến với nhân dân và thể hiện sự quan tâm của chính quyền địa phương trên địa bàn xã. Từ tháng 1 năm 2017 đến hiện tại thì UBND xã Kim long đã trao 35/tổng số 140 trường hợp đăng ký khai sinh mới tại xã Kim Long không có nhu cầu và vẫn chọn cách trực tiếp lên xã làm thủ tục và chờ đợi.


Số lượt đọc: 984 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác