Phổ biến các quy định pháp luật cho ngư dân về khai thác thủy sản trên biển
18/05/2018

Năm 2018, xã Phước Tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền các quy định pháp luật, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, quy định của các nước trong khu vực về khai thác thủy sản trên biển cho ngư dân.

Điều này nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ cho ngư dân về ý thức chấp hành quy định pháp luật Việt Nam và các nước trong khu vực. 
 


Đồng thời, tham mưu ban hành Chỉ thị của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá, ngư dân của xã vi phạm vùng biển nước ngoài để đánh bắt thủy sản. 

UBND xã sẽ tiếp tục tăng cường hoạt động truyền thông, tuyên truyền giáo dục, phổ biến pháp luật cho ngư dân đánh bắt xa bờ, nhóm chủ tàu, thuyền trưởng, lao động trên các tàu cá thường xuyên hoạt động đánh bắt xa bờ ở vùng giáp ranh.

Bên cạnh đó, ngành chức năng xã tổ chức giám sát nghề cá tại các cảng cá, kiểm soát tàu xuất, nhập bến đảm bảo tuân thủ quy định về chống khai thác bất hợp pháp. 

Đồn Biên Phòng xã tăng cường hoạt động tuần tra, kiểm soát trên các vùng nước thuộc xã, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về thủy sản.

Về lâu dài, xã xây dựng đề án chuyển đổi nghề khai thác, kéo giảm tỷ trọng tàu cá khai thác ven bờ và tàu cá làm nghề lưới kéo trong cơ cấu nghề khai thác thủy sản của xã. 

Thêm vào đó, xã tập trung hoàn thiện hệ thống trạm bờ và tổ chức vận hành tốt hoạt động thông tin liên lạc phục vụ tàu cá đánh bắt trên biển; tiếp tục hỗ trợ các tổ hợp tác khai thác thủy sản trang bị máy thông tin liên lạc có tích hợp định vị GPS, triển khai công tác giám sát tàu cá thông qua Trạm bờ. 

 Hôm nay, ngày 18/5 Tổng cục thuỷ sản phối hợp với UBND xã tổ chức tập huấn tuyên truyền cho 200 ngư dân trên địa bàn xã về các văn bản pháp luật liên quan đến quy định về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển, quy định của một số nước trong khu vực về xử lý vi phạm khi tàu cá nước ngoài đánh bắt trái phép trong vùng biển thuộc chủ quyền của các nước; triển khai mô hình "Tổ hợp tác khai thác thủy sản đảm bảo an ninh, trật tự trên biển" ở địa bàn xã./.


Số lượt đọc: 835 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác