Đối tượng được hưởng hỗ trợ do ảnh hưởng dịch Cvid-19
06/04/2020
Nguyên tắc thực hiện hỗ trợ cho những đối tượng bị ảnh hưởng do dịch Covid - 19 là Nhà nước và doanh nghiệp cùng chia sẽ trách nhiệm trong việc bảo đảm cuộc sống cho người lao động. Việc hỗ trợ đảm bảo đúng đối tượng, công khai, minh bạch. không để xảy ra tình trạng lợi dụng và trục lợi chính sách.

 


Số lượt đọc: 691 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác