Hội nghị sơ kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm 2018: Lãnh đạo toàn diện, tiếp tục bứt phá
05/07/2018

Ngày 05/7/2018 xã Phước Tỉnh xác định là năm bứt phá trong tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Để đạt được mục tiêu này xã đã tập trung thực hiện 02 nhóm nhiệm vụ 03 hơn và 03 đúng trong cải cách hành chính, giải pháp trên cơ sở bám sát các chỉ đạo của cấp uỷ Đảng và chủ động nắm chắc, dự báo sát tình hình. 

 

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đ/c Phan Thạch – Phó Bí thư Đảng uỷ xã đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng 06 tháng cuối năm 2018; các đồng chí Bí thư chi bộ, lãnh đạo các ngành, địa phương đều khẳng định kết quả đạt được trong 6 tháng qua cho thấy năm 2018 xã ta sẽ tiếp tục có những bứt phá mạnh mẽ hơn.

 

Đồng chí Phan Thạch-phó Bí Thư Đảng uỷ xã phát biểu

 

Lãnh đạo toàn diện

Tiếp tục phát huy kết quả trong đổi mới công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, với tinh thần chủ động, quyết liệt triển khai bài bản, khoa học, Đảng ủy xã đã phân công công việc rõ quy trình, rõ người, rõ trách nhiệm, đảm bảo tính hệ thống từ xã đến các Ban ấp.

 

Bảo đảm vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng, rõ thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác, trách nhiệm tập thể và thẩm quyền cá nhân, trách nhiệm người đứng đầu.

 

 

Tiếp tục đổi mới công tác tư tưởng, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị; động viên cán bộ, đảng viên, nhân dân nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới.

 


Số lượt đọc: 702 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác