Họp triển khai dự thảo kế hoạch xử lý các trường hợp vi phạm xây dựng trái phép trên địa bàn xã Phước Tỉnh.
17/08/2018

Vào lúc 14 giờ 00, ngày 17/8/2018 tại Hội trường A UBND xã, đồng chí Nguyễn Thành Tuynh, Chủ tịch UBND xã chủ trì cuộc họp triển khai dự thảo kế hoạch xử lý các trường hợp vi phạm xây dựng trái phép trên địa bàn xã Phước Tỉnh.

 

Tham dự cuộc họp có đồng chí Lê Công Hải, Phó trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện; đồng chí Nguyễn Thành Điền, Bí thư Đảng ủy xã, đ/c Trần Tiến Dũng, PCT HĐND xã, đồng chí Lương Thái Dũng, PCT UBND xã; Lãnh đạo UBMTTQ và các đoàn thể xã; các Bộ phận chuyên môn thuộc UBND xã; lãnh đạo Đồn Biên phòng; các đồng chí Trưởng ấp và Trưởng Ban công tác Mặt trận ấp.

 

Đ/c Trần Minh Tiến, Công chức Địa chính – nông nghiệp – xây dựng và môi trường xã thông qua dự thảo kế hoạch xử lý các trường hợp vi phạm xây dựng trái phép trên địa bàn xã và quy trình xử lý vi phạm.

 

Ý kiến phát biểu của đồng chí Nguyễn Thành Điền, Bí thư Đảng ủy xã; ý kiến phát biểu của đồng chí Lê Công Hải, Phó trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện và ý kiến phát biểu của các đồng chí tham dự cuộc họp.

 

Sau cùng đồng chí Nguyễn Thành Tuynh - Chủ tịch UBND xã kết luận, chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm:

 

Thay mặt UBND xã tiếp thu các ý kiến phát biểu của lãnh đạo phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện; Ý kiến phát biểu chỉ đạo đồng chí Bí thư Đảng ủy xã, đồng thời yêu cầu các đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện.

 

1. Đ/c Trần Minh Tiến, Công chức Địa chính – nông nghiệp – xây dựng và môi trường xã tham mưu UBND xã điều chỉnh Kế hoạch dự thảo thành quy trình xử lý theo góp ý của các đồng chí trong cuộc họp và cho phát hành kèm theo Quyết định số 30/QĐ-UBND Ngày 30/01/2018 của UBND xã.

 

2. Đề nghị UBMTTQVN và các đoàn thể xã tiếp tục tăng cường tuyên truyền đến đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn chấp hành các chủ trương của Đảng, pháp luật nhà nước, đặc biệt là các quy định liên quan đến công tác quản lý các hoạt động khai thác khoáng sản, san lấp, xây dựng, bảo vệ môi trường trên địa bàn xã.

 

3. Đề nghị BCH Công an, Quân sự tích cực hỗ trợ Tổ kiểm tra kiên quyết xử lý các đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ.

 

4. Đối với các ấp:

Tích cực theo dõi nắm tình hình, khi phát hiện báo cáo trực tiếp đ/c Tổ trưởng, Tổ phó Tổ kiểm tra hoặc lãnh đạo UBND xã. Ngoài ra theo dõi chặc chẽ các trường hợp Tổ kiểm tra đang xử lý.

 

Tổ chức tuyên truyền đến Tổ trưởng Tổ dân cư và nhân dân trên địa bàn ấp nếu phát hiện báo cáo kịp thời./.

 


Số lượt đọc: 760 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác