Đảng ủy xã Phước Tỉnh: Quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII).
01/01/2019

Ngày 21-12-2018, Ban Thường trực Đảng ủy xã Phước Tỉnh đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung của Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng và Nghị quyết số 12, 13, 14-NQ/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; địa điểm tại Nhà hàng Kim Sơn 2. Tham dự hội nghị có hơn 200 cán bộ, công chức và đảng viên của Đảng bộ trực thuộc xã. 

 

Tại hội nghị, Báo cáo viên Nguyễn Thành Trí, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Long Điền đã quán triệt những nội dung cơ bản, mục tiêu, những điểm mới và các nhiệm vụ, giải pháp đột phá trong các nội dung của Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII); Nghị quyết số 12, 13-NQ/TU về truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2018-2020, tầm nhìn đến năm 2025; Nghi quyết số 14-NQ/TU về đẩy mạnh công tác đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước.

Báo cáo viên Nguyễn Thành Trí, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Long Điền.

 

Qua Hội nghị các đồng chí đảng viên đã nắm vững nội dung cơ bản trong Hội nghị Trung ương khóa 8 và các Nghị quyết số 12, 13, 14 của Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu; các đồng chí quyết tâm vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp để xây dựng chương trình, hành động của cơ quan. Tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân; thống nhất về nhận thức, hành động và đưa ra thực hành./.

 


Số lượt đọc: 720 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác