Kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Phước Tỉnh khoá XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
01/01/2019
toàn cảnh kỳ họp HĐND xã Phước Tỉnh khoá XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Nhằm đánh giá việc thực hiện Nghị quyết (HĐND) cuối năm 2018 và đề ra nhiệm vụ, giải pháp năm 2019, lấy phiếu tín nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã. Ngày 28 tháng 12 năm 2018, Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền tiến hành tổ chức Kỳ họp lần thứ 7 (khoá XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021); địa điểm: Hội trường B- Uỷ ban Nhân dân xã Phước Tỉnh. 

 

Đến dự kỳ họp thứ 7 (khoá XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021) Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Phước Tỉnh: cấp huyện có đại diện (HĐND) huyện bà Trần Thị Ngọc Anh, phó Ban kinh tế xã hội; cấp xã có đại diện Thường trực Đảng Ủy; Ủy ban nhân dân; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã; Đại biểu (HĐND) xã, đại  diện đại biểu (HĐND) các trường học, cán bộ, công chức xã, Chi ủy các ấp.

 

 

Kỳ họp đã thảo luận các văn bản như: báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân (HĐND) xã cuối năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019,  báo cáo tình hình thu, chi ngân sách năm 2018 và dự toán thu, chi ngân sách đầu năm 2019; các báo cáo chuyên đề của Ủy ban nhân dân xã; báo cáo thẩm tra của Hội đồng nhân dân (HĐND); thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã về kết quả tham gia xây dựng chính quyền năm 2018; và xin ý kiến giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, lợi ích chính đáng của nhân dân như:

 

- Cần điều chỉnh khu đất nông nghiệp thành đất ở và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 118 hộ đang nằm trong án treo qui hoạch.

 

- Phối hợp với tài nguyên môi trường xử lý các rác thải còn tồn động trong khu dân cư và các vấn đề liên quan khác.

 

Qua kỳ họp Hội đồng nhân dân xã Phước Tỉnh đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với 09 người giữ chức vụ do hội đồng nhân dân bầu.

ông Nguyễn Thành Điền, Bí Thư Đảng uỷ xã Phước Tỉnh.

 

Kết thúc Kỳ họp ông Nguyễn Thành Điền - Bí thư Đảng ủy xã yêu cầu sau kỳ họp tập trung thực hiện một số nội dung sau: Ủy ban nhân dân xã xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện phát triển kinh tế xã hội năm 2018; xây dựng công trình nông thôn mới giai đoạn 2019 – 2021; Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) xã tiếp tục thực hiện chương trình giám sát năm 2019; Mặt trận Tổ quốc phối hợp các ấp tổ chức cho Đại biểu Hội đồng Nhân dân (HĐND) xã tiếp xúc cử tri thông báo kết quả kỳ họp thứ 7 của xã; tăng cường tuyên truyền trong nhân dân chấp hành pháp luật trong dịp tết nguyên Đán; cùng nhau hoàn thành các nhiệm vụ năm 2019. Kỳ họp tổ chức đúng thời gian, thành phần tham dự đầy đủ theo triệu tập. Nội dung kỳ họp đạt chất lượng theo yêu cầu, đúng quy định của luật./.

 


Số lượt đọc: 722 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác