Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền BHYT trong tình hình mới.
27/05/2019
Nhằm khắc phục những hạn chế, tồn tại; tổ chức hiệu quả công tác tuyên truyền; phát huy vai trò tích cực, chủ động, tập trung trí tuệ và sức mạnh tổng hợp của toàn Ngành nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền về chính sách, pháp luật BHYT.

 

Ngày 27/5/2019, UBND xã Phước Tỉnh tổ chức kỳ họp lấy tiến độ tham gia BHYT hàng tuần; địa điểm: Hội trường A-UBND xã. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Thành Điền, Bí thư Đảng ủy xã; Lê Minh Hải, Chủ tịch UBMTTQ VN xã; Đỗ Thị Ngọc TIền, Phó Chủ tịch UBND xã (VH-XH); Nguyễn Quốc Việt, phó Chủ tịch UBND xã (kinh tế); các đồng chí là thành viên trong Ban chỉ đạo Nông thôn mới và đại diện trưởng 15 ban ấp trên địa bàn xã.

 

 

Qua báo cáo thống kê rà soát của đại diện các Ban ấp: Tiến độ đến nay phát triển thẻ BHYT mới là 21.218 thẻ, đạt 70% so với chỉ tiêu của Tỉnh giao. Tình hình thực tế thì chỉ số tham gia mới BHYT đạt chưa cao so với chỉ tiêu đề ra, nguyên nhân chủ yếu là do nhận thức, ý thức về BHYT của người dân chưa cao, chưa hiểu rỏ tầm quan trọng khi tham gia BHYT.

 

Đồng chí Nguyễn Thành Điền, Bí thư Đảng ủy xã phát biểu ý kiến: Trước tình hình và yêu cầu nhiệm vụ trên đòi hỏi phải tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền BHYT; tích cực góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an sinh xã hội, phát triển kinh tế - xã hội bền vững, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.

 

Cần tập trung nắm bắt dư luận, định hướng chính trị tư tưởng, đấu tranh, phản biện trước các quan điểm, thông tin lệch lạc về chính sách BHYT;

 

Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm y tế toàn dân, phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu; đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển theo tiêu chí 15-Nông thôn mới giai đoạn 2016-2020./.

 

 


Số lượt đọc: 114 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác