Kỷ niệm 28 năm ngày Quốc tế Người Cao Tuổi (01/10/1991-01/10/2019).
01/10/2019

Ngày Quốc tế Người Cao Tuổi đầu tiên được tiến hành vào ngày 1/10/1991 nhằm tuyên truyền cổ động cho việc chăm sóc, bảo vệ người cao tuổi ở các nước thành viên Liên hợp quốc. Hưởng ứng chương trình hành động quốc tế về người cao tuổi, trong 28 năm qua Đảng, Nhà nước Việt Nam đã có nhiều chủ trương, chính sách đối với người cao tuổi trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động, đảm bảo tốt công tác xã hội đối với người cao tuổi. Đây cũng là dịp toàn xã hội và gia đình ghi nhận, trân trọng sự đóng góp của người cao tuổi và thể hiện sự quan tâm, chăm sóc người cao tuổi phù hợp truyền thống, đạo lý dân tộc./.


Số lượt đọc: 421 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác