Họp triển khai thực hiện và giao nhiệm vụ để quản lý tốt, không để xảy ra trường hợp xây dựng không phép, trái phép, san lấp, bơm hút cát trái phép diễn ra trên địa bàn.
19/02/2020

Để thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, xây dựng, san lấp, bảo vệ môi trường và xử lý nhanh trong khi phát hiện vi phạm trên địa bàn xã. 

 

 

Ngày 19/02/2020, UBND xã Phước Tỉnh tổ chức họp triển khai thực hiện và giao nhiệm vụ để quản lý tốt, không để xảy ra trường hợp xây dựng không phép, trái phép, san lấp, bơm hút cát trái phép diễn ra trên địa bàn; Địa điểm: Hội trường A-UBND xã.

 

Đến dự có đ/c Nguyễn Quốc Việt, phó Chủ tịch UBND xã, chủ trì; các đồng chí phụ trách chuyên môn: địa chính NN-XD và môi trường, công an, quân sự, các đồng chí trưởng ấp.

 

Nội dung: Nghe báo cáo tình hình kiểm tra, san lấp, quản lý xây dựng, bảo vệ môi trường và xử lý nhanh trong khi phát hiện vi phạm trên địa bàn xã và triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác quản lý đất đai, san lấp, quản lý xây dựng, bảo vệ môi trường.

 

Qua cuộc họp Đ/c Phó Chủ tịch đưa ra kết luận: Trong lĩnh vực môi trường cần theo dõi đôn đốc ấp nào còn tồn đọng rác thải báo về phòng Tài nguyên Môi trường huyện để xử lý kịp thời.

 

- Tổ Địa chính, tổ Kiểm tra phải tăng cường công tác phối hợp theo dõi địa bàn.

 

- Tình hình tập kết khoáng sản đề nghị các ấp phải bảo cáo kịp thời khi phát hiện các điểm tập kết khai thác khoáng sản lớn.

 

- Tiếp tục thông báo cho các khu hộ dân ở khu vực Vỉa hè Khu Làng Cá phải thực hiện tháo gỡ trước ngày 28/02 để huyện triển khai thi công vỉa hè.

 


Số lượt đọc: 426 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác