Năm An toàn giao thông 2020 xã Phước Tỉnh với chủ đề: “ Đã uống rượu bia thì không lái xe”.
28/02/2020

Nhằm mục đích nâng cao nhận thức và ý thức của người tham gia giao thông về chấp hành luật trật tư an toàn giao thông, nhất là các quy định của pháp luật về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông.

 

Giảm tai nạn giao thông từ 5% đến 10% số vụ, số người chết, bị thương so với năm 2019; giảm tai nạn giao thông do nguyên nhân uống rượu, bia điều khiển phương tiện giao thông.

 

 

 

Phổ biến, quán triệt trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; gắn trách nhiệm của cá nhân, người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của các cơ quan, đơn vị thực hiện thi công vụ.

 

 

 

Toàn dân cần xây dựng văn hóa giao thông an toàn và thân thiện môi trường; hạn chế mức sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân đặc biệt là trong khu vực trung tâm đô thị. Mọi người, mọi nhà cần nghiêm túc thực hiện năm An toàn giao thông 2020: “Đã uống rượu bia thì không lái xe”.

 


Số lượt đọc: 437 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác