Hai tuần này là hai tuần rất quan trọng đối với Việt Nam trong công tác phòng chống dịch Covid-19.
25/03/2020

"Nếu chưa làm được gì cho đất nước, ở yên một chỗ cũng là đã góp phần chống dịch." 💪

 Hãy cùng chung tay hành động vì cộng đồng.💪


 

 

 


Số lượt đọc: 425 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác