THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ KHUYẾN CÁO
01/04/2020
Cả nước chung tay phòng chống dịch cúm Covid-19. Tỉnh nào ở tỉnh đó, huyện nào ở huyện đó, xã nào ở xã đó, thôn nào ở thôn đó, nhà nào ở nhà đó.


Số lượt đọc: 629 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác