KẾT QUẢ CHẤM ĐIỂM CHỈ SỐ CCHC NĂM 2019
09/05/2020
Công tác Cải cách hành chính (CCHC) luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo các bộ phận chuyên môn thực hiện tốt tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

 

 

Địa phương xã Phước Tỉnh trong năm 2019 đã không ngừng tổ chức cải cách, từng bước nâng cao hiệu quả, tinh gọn, đảm bảo đúng tiến độ yêu cầu nhiệm vụ trong công tác tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính cho nhân dân của địa phương.

 

 

Theo bảng xếp hạng tổng hợp của UBND tỉnh công bố, địa phương xã Phước Tỉnh năm 2019 đạt 79,895 điểm, xếp hạng 47/82 (so với năm 2018 đạt 71,91 điểm, xếp hạng 49/82), tăng lên 2 bậc. Đây là kết quả xác định qua tài liệu kiểm chứng, ý kiến đóng góp, đánh giá hài lòng của tổ chức, cá nhân trên địa bàn xã. Từng bước hoàn thiện giao dịch thủ tục hành chính, góp phần xây dựng nền hành chính công với phương châm "Chính quyền thân thiện, vì nhân dân phục vụ".

 


Số lượt đọc: 632 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác