Tổng số lượng truy cập
377444
Số người online
3
  • Đề tài - Dự án năm 2009
TT Tên nhiệm vụ Tổ chức chủ trì Chủ nhiệm nhiệm vụ Thời gian thực hiện
Khoa học Nông nghiệp
1 Nghiên cứu phát triển cây măng L.A dùng làm rau trên địa bàn tỉnh BR- VT. Trung tâm Nghiên cứu Cây ăn quả miền ĐNB ThS. Mai Văn Trị Từ tháng 6/2009 đến 12/2011
2 Nghiên cứu tuyển chọn một số loài cây, hoa thích hợp tạo cảnh quan cho Núi lớn – Núi nhỏ TP Vũng Tàu. Hội sinh vật cảnh Vũ Thị Huyền
3 Xây dưng mô hình trồng cây thanh long ruột đỏ tại huyện Xuyên Mộc theo hướng VietGAP Hội nông dân tỉnh CN. Phạm Tấn Phước, KS. Nguyễn Thị Dáng Từ tháng 7/2009 đến tháng 4/2012
4 Mở rộng và hoàn thiện mô hình quản lý, sản xuất, sơ chế và quảng bá RAT tại HTX Phước Hải, xã Tân Hải, huyện Tân Thành theo tiêu chuẩn Việt GAP. HTXDV NN Phước Hải Ngô Kiều Oanh 30 tháng (6/2009-12/2011)
Khoa học Xã hội
1 Xây dựng luận cứ khoa học đầu tư phát triển bền vững cơ sở hạ tầng GTVT tuyến ven biển Vũng Tàu - Tân Thành từ nay đến 2020. Viện Quy hoạch và Quản lý giao thông vận tải, Trường ĐH GTVT Hà Nội PGS.TS. Nguyễn Văn Thụ 18 tháng, từ tháng 6/2009 đến tháng 12/2010
Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ
1 Nghiên cứu và xây dựng kế hoạch ứng cứu sự cố bức xạ trên địa bàn tỉnh BR-VT. Viện Khoa học và kỹ thuật hạt nhân TS. Đặng Đức Nhận 12 tháng, từ tháng 5/2009 đến tháng 4/2010
2 Nghiên cứu, đánh gía tổng thể hiện trạng xói lở bồi lấp vùng ven biển từ Vũng Tàu đến Bình Châu và đề xuất các giải pháp khắc phục Viện kỹ thuật Biển - Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam PGS. TS Nguyễn Thế Biên 12 tháng, từ tháng 10/2009 đến tháng 10/2010
3 Nghiên cứu thiết kế chế tạo đạn mới cho súng thần công khi bắn tạo ra khẩu hiệu và biểu tượng phục vụ lễ hội du lịch trên địa bàn tỉnh BR-VT. Chi nhánh phía Nam - Viện Vũ khí - Tổng cục công nghiệp quốc phòng - Bộ QP TS. Võ Quang Hùng 18 tháng, từ tháng 11/2009 đến tháng 4/2011