Tổng số lượng truy cập
76435
Số người online
4
  • Đề tài - Dự án năm 2016
TT Tên nhiệm vụ Tổ chức chủ trì Chủ nhiệm nhiệm vụ Thời gian thực hiện
Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ
1 Nâng cấp và hoàn thiện hệ thống các trạm năng lượng mặt trời tại các Trạm Kiểm lâm thuộc Vườn Quốc Gia Côn Đảo (các hòn thuộc Côn Đảo). Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Đỗ Hữu Hiền 12 tháng, từ tháng 12 năm 2016 đến tháng 12 năm 2017