Tổng số lượng truy cập
377103
Số người online
59
  • Đề tài - Dự án năm 2021
TT Tên nhiệm vụ Tổ chức chủ trì Chủ nhiệm nhiệm vụ Thời gian thực hiện
Khoa học Tự nhiên
1 Đánh giá hiện trạng quần thể Dugong (Dugong dugon) và cỏ biển tại Côn Đảo, đề xuất giải pháp quản lý và bảo tồn Viện Tài nguyên và Môi trường biển PGS.TS. Nguyễn Văn Quân 24 tháng, từ tháng 5/2021 đến 4/2023
Khoa học Nông nghiệp
1 Xây dựng mô hình sản xuất nhãn VietGAP theo hướng hữu cơ tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Miền Nam ThS. Chu Trung Kiên 34 tháng, từ tháng 6 năm 2021 đến tháng 4 năm 2024
Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ
1 Nghiên cứu, xác định nguyên nhân nhiễm mặn và đề xuất các giải pháp hạn chế tác động ở khu vực cánh đồng Bưng, xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ Viện Thủy lợi và Môi trường PGS.TS Võ Công Hoang 22 tháng, từ tháng 12 năm 2021 đến tháng 9 năm 2023
Khoa học Y - Dược
1 Tác động của biến đổi khí hậu đối với sức khoẻ người dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và đề xuất một số giải pháp ứng phó Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh TS. Trần Ngọc Đăng 28 tháng, từ tháng 11 năm 2021 đến tháng 2 năm 2024