Tổng số lượng truy cập
360691
Số người online
2
  • Đề tài - Dự án năm 2022
TT Tên nhiệm vụ Tổ chức chủ trì Chủ nhiệm nhiệm vụ Thời gian thực hiện
Khoa học Nông nghiệp
1 Xây dựng mô hình chuỗi giá trị rau đạt chuẩn VietGAP tại Bà Rịa-Vũng Tàu Phân hiệu Trường Đại học Lâm Nghiệp tại Đồng Nai TS. Mai Hải Châu 34 tháng, từ tháng 01/2022 đến tháng 10/2024
Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ
1 Nghiên cứu sản xuất một số sản phẩm giá trị gia tăng (Piperine và Oleoresin) làm nguyên liệu cho dược phẩm và thực phẩm chức năng từ cây hồ tiêu ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia Thành Phố Hồ Chí Minh TS. Dương Nguyễn Hồng Nhung 18 tháng, từ tháng 6 năm 2022 đến tháng 11 năm 2023
2 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo tổ hợp thiết bị quan sát cảnh giới ngày đêm theo nguyên lý ảnh nhiệt và CMOS độ nhạy cao tích hợp đo xa laser ứng dụng cho Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Viện Vật lý kỹ thuật ThS. Phạm Đình Quý 22 tháng, từ tháng 4 năm 2022 đến tháng 1 năm 2024
3 Nghiên cứu xây dựng hệ thống báo động và truyền tin tác chiến qua mạng diện rộng (WAN) phục vụ xử lý tình huống quốc phòng tại Sở Chỉ huy Bộ CHQS tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Viện Công nghệ Thông tin ThS. Nguyễn Trọng Thể 22 tháng, từ tháng 6 năm 2022 đến tháng 3 năm 2024
Khoa học Nhân văn
1 Nghiên cứu, phục dựng và phát triển nghệ thuật diễn xướng dân gian Châu Ro, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu CN. Phạm Diêm 17 tháng, từ tháng 1/2022 đến tháng 5/2023