Tổng số lượng truy cập
204096
Số người online
25
  • Đề tài - Dự án năm 2003
TT Tên nhiệm vụ Tổ chức chủ trì Chủ nhiệm nhiệm vụ Thời gian thực hiện
Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ
1 Nghiên cứu xây dựng mạng lưới quan trắc môi trường và sử dụng bản đồ điện tử phục vụ quản lý môi trường Viện KT Nhiệt đới và BVMT Nguyễn Quốc Bình
Khoa học Y - Dược
1 Nghiên cứu một số biện pháp thích hợp phòng chống sốt xuất huyết ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Trung tâm y tế dự phòng tỉnh BR-VT BS Nguyễn Xuân Hoan tháng 8/2003 đến tháng 8/2004
2 Lượng gía Chương trình chăm sóc mắt ban đầu dựa vào cộng đồng BV Lê Lợi Nguyễn Viết Giáp