Tổng số lượng truy cập
366643
Số người online
6
  • Đề tài - Dự án năm 2007
TT Tên nhiệm vụ Tổ chức chủ trì Chủ nhiệm nhiệm vụ Thời gian thực hiện
Khoa học Nông nghiệp
1 Nghiên cứu quy trình GAP (Good Agricultural Practices) đối với nhãn xuồng hàng hóa ở tỉnh BR-VT. Trung tâm Nghiên cứu CĂQ miền Đông Nam Bộ TS. Bùi Xuân Khôi 36 tháng, từ tháng 11/2007 đến tháng 11/2010
Khoa học Xã hội
1 Nghiên cứu xây dựng định hướng chiến lược phát triển bền vững tỉnh BR-VT đến năm 2020 Trung tâm Phát triển xã hội và Môi trường vùng TS. Phạm Văn Tâm 12 tháng, từ tháng 9/2007 đến tháng 8/2008
2 Xây dựng mô hình xã hội học tập ở tỉnh BR-VT Hội khuyến học tỉnh BR-VT Đỗ Quốc Hùng; Nguyễn Minh Huệ 9/2007 đến 8/2008
3 Xây dựng bộ tài liệu ngữ văn địa phương dùng trong các trường THCS tỉnh BR-VT. Trường cao đẳng Sư phạm tỉnh BR-VT ThS. Nguyễn Việt Hùng; CN. Đào Việt Hùng 24 tháng, từ tháng 8/2007 đến 8/2009
Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ
1 Nghiên cứu điều chế vật liệu có khả năng hút dầu cao từ phế thải nông nghiệp Viện công nghệ hoá học TS. Nguyễn Cửu Khoa 24 tháng, từ 7/2007 đến tháng 7/2009
2 Nghiên cứu, thiết kế mô hình súng thần công và phục dựng nghi thức bắn súng thần công ở tính Bà Rịa - Vũng Tàu Cơ sở phía nam Viện Vũ khí - Tổng cục CN Quốc phòng Đại tá Võ Quang Hùng 12 tháng (7/2007 - 6/2008)
3 Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo máy đánh vảy cá Phân viện cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch KS. Võ Hùng Anh 12 tháng (7/2007 - 6/2008)