Địa chỉ: ấp Phước Hưng, xã Tam Phước, huyện Long Điền, Tỉnh BRVT

Tel - Fax: 3.862070


Tổng quan giới thiệu về xã Tam Phước


Xã Tam Phước nằm ở phía Đông Nam của huyện Long Điền, cách thị trấn Long Điền 3 km và cách thành phố Bà Rịa 8 km theo tỉnh lộ 44B, được giới hạn bởi:

- Phía Đông giáp xã Long Mỹ và thị trấn Đất Đỏ;

- Phía Tây giáp xã An Ngãi;

- Phía Nam giáp xã Phước Hưng và Long Hải;

- Phía Bắc giáp xã An Nhứt.


Với 1.658 hộ với tổng dân số là 6.339 người. Tổng diện tích tự nhiên toàn xã là 1.373,09 ha, trong đó diện tích đất nông nghiệp 1001,87 ha chiếm 72.96% diện tích tự nhiên. Xã Tam Phước có 6 ấp, UBND xã trên trục Tỉnh lộ 44B, thuộc ấp Phước Hưng. Hiện nay, đội ngũ CBCC, người lao động thuộc UBND xã tổng cộng có 56 người, trong đó đã bố trí đủ biên chế 23 cán bộ, công chức đạt chuẩn chuyên môn theo quy định, đảm bảo về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.