HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ TAM PHƯỚC TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ SÁU- HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN (HĐND) XÃ KHÓA V, NHIỆM KỲ 2021- 2026
20/07/2023

Sáng ngày 20/7/2023, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng xã, HĐND xã Tam Phước đã tiến hành Kỳ họp thứ SáuHĐND xã Khóa V, Nhiệm kỳ 2021-2026.

Đến tham dự Kỳ họp có Ông Hà Thanh Hùng, UVTV.HU, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy; Ông Đỗ Minh Tân, HUV, Bí thư Đảng ủy xã An Nhứt, ĐB HĐND huyện; Ông Nguyễn Thanh Bình, HUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, Đại biểu HĐND huyện; Ông Phan Hữu Phước, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã; Ông Trần Thanh Hồng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã; Bà Đỗ Thị Ngọc Huyền, ĐUV, Phó chủ tịch HĐND xã; Ông Lê Minh Thảo, ĐUV, Phó chủ tịch UBND xã; Ông Bùi Ngọc Nhân, ĐUV, Phó chủ tịch UBND xã; Bà Đỗ Thị Ngọc Oanh, ĐUV, Chủ tịch UBMTTQVN xã; Có mặt 21/24 Đại biểu được triệu tập và các Đại biểu khách mời là Lãnh đạo các Ban, Ngành, Hội, Đoàn thể, Trường học, Trạm Y tế và các Đơn vị đóng trên địa bàn xã.

Kỳ họp đã nghe HĐND, UBND, UBMTTQVN xã và các Ban HĐND xã báo cáo trước Kỳ họp. Nhìn chung, trong 6 đầu năm 2023 được sự quan tâm, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND Huyện, sự hỗ trợ của các Phòng, Ban chuyên môn của huyện; Công tác lãnh đạo của Đảng uỷ - HĐND xã; Công tác chỉ đạo điều hành của UBND xã; Sự đoàn kết nhất trí trong thực thi công vụ của tập thể Cán bộ Công chức xã và sự đồng thuận của Nhân dân trên địa bàn xã nên các chỉ tiêu về các lĩnh vực Kinh tế, Văn hóa – Xã hội, Quốc phòng – An ninh, thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2023 đạt một số kết quả cao, đảm bảo đạt các chỉ tiêu Nghị quyết của HĐND xã đề ra. Công tác Xóa đói giảm nghèo, Đền ơn đáp nghĩa, An sinh xã hội, Chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân được các Cấp, các Ngành đặc biệt quan tâm. Công tác Quản lý về lĩnh vực Đất đai - Xây dựng - Môi trường cũng được tăng cường; Tình hình ANCT-TTATXH trên địa bàn luôn được giữ vững; Tình hình dịch bệnh được kiểm soát; Công tác Tiếp công dân luôn được thực hiện đảm bảo đúng quy định.

Kỳ họp đã thảo luận các Báo cáo, Tờ trình và biểu quyết thông qua những Nghị quyết quan trọng. Đây là cơ sở pháp lý góp phần tích cực thúc đẩy sự phát triển Kinh tế, Văn - Xã hội, Quốc phòng - An ninh của xã những tháng cuối năm nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu được giao.

Phát biểu Bế mạc Kỳ họp, Ông Nguyễn Thanh Bình, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã đã nhấn mạnh các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Kinh tế, Văn hóa - Xã hội, Quốc phòng - An ninh 6 tháng cuối năm 2023; Đảm bảo công tác Đền ơn đáp nghĩa, Công tác Phòng chống dịch bệnh, An sinh xã hội, Chăm sóc sức khỏe và Nâng cao đời sống Người dân, thể hiện sự quyết tâm cao trong công tác chỉ đạo, điều hành nhằm thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của HĐND xã năm 2023 và nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của Nhân dân trên địa bàn xã./.


Số lượt đọc: 214 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác