chủ trương đầu tư công trình: Tuyến mương nội đồng từ đập cầu Bà Nghè đến giáp mương Suối Tía, ấp Phước Hưng, xã Tam Phước, huyện Long Điền
01/10/2021

Nghị quyết số  56/NQ-HĐND - 08/09/2021 ngày 08/09/2021 của HĐND huyện Long Điền về chủ trương đầu tư công trình: Tuyến mương nội đồng từ đập cầu Bà Nghè đến giáp mương Suối Tía, ấp Phước Hưng, xã Tam Phước, huyện Long Điền

Quy mô đầu tư:

- Cấp kỹ thuật của mương thoát nước: Cấp C, mương nội đồng;

- Chiều dài toàn tuyến mương: 380m;

- Bề rộng mương: 1,2m (kích thước dòng chảy);

- Mương bê tông cốt thép đá 1x2 M200, không đậy đan;

- Cửa lấy nước;

- Cầu qua kênh;

- Cửa điều tiết tưới tiêu đầu tuyến và cuối tuyến;

- Cọc tiêu, biển báo nguy hiểm.

3. Nhóm dự án: nhóm C.

4. Tổng mức đầu tư dự án: 1.900.000.000 đồng. (Bằng chữ: Một tỷ, chín

trăm triệu đồng).

5. Cơ cấu nguồn vốn đầu tư:

Nguồn vốn: NS huyện, năm 2022 trong kế hoạch trung hạn 2021-2025.

6. Địa điểm xây dựng: Xã Tam Phước, huyện Long Điền.

7. Thời gian thực hiện dự án: Thời gian thực hiện dự kiến 06 tháng kể từ

ngày có quyết định cho phép khởi công.

8. Tiến độ triển khai thực hiện dự án: Đến năm 2022.

Xem chi tiết văn bản tại đây


Số lượt đọc: 602 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác