Xã Tam Phước tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2020 (23/11/2020)

Vào lúc 14 giờ 30, ngày 23/11/2020, UBND xã Tam Phước đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2020. Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Thanh Bình - HUV – Bí thư Đảng ủy xã, ông Phan Hữu Phước – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, ông Trần Thanh Hồng – Chủ tịch UBND xã, ông Lê Minh Thảo – Phó Chủ tịch UBND xã, lãnh đạo các Ban ngành, Đoàn thể xã, và toàn thể Cán bộ, Công chức, Người hoạt động không chuyên trách xã tham dự. 

XÃ TAM PHƯỚC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI VỀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH (29/09/2020)

Nhằm tiếp tục thực hiện Công văn số 2020-CV/HU, ngày 07/6/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tổ chức Hội nghị đối thoại về nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, sáng ngày 29/9/2020, Đảng uỷ xã Tam Phước đã tổ chức hội nghị đối thoại về nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Bí thư Đảng uỷ xã và đồng chí Chủ tịch UBND xã

Tình hình thực hiện công tác Cải cách hành chính 09 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2020 trên địa bàn xã Tam Phước (28/08/2020)

kết quả thực hiện công  tác  Cải cách hành chính  09 tháng đầu  năm  phương hướng, nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2020  trên địa bàn xã Tam Phước

Tình hình thực hiện công tác Cải cách hành chính 06 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn xã Tam Phước (29/05/2020)

Kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính  06 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn xã Tam Phước

Tình hình thực hiện công tác Cải cách hành chính quý I năm 2020 (26/02/2020)

Thực hiện Công văn số 10563/UBND-SNV ngày 31/10/2017 của UBND tỉnh về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch Cải cách hành chính và báo cáo Cải cách hành chính hàng năm; Căn cứ Quyết định số 4533/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của UBND huyện Long Điền về việc ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước năm 2019; Quyết định số 427/QĐ-UBND ngày 05/12/2019 của UBND xã Tam Phước về việc Ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính Nhà nước năm 2020trên địa bàn xả Tam Phước;
Nay, UBND xã Báo cáo kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính quý I năm 2020 trên địa bàn xã Tam Phước,cụ thể như sau:

Xã Tam Phước tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2019 (20/11/2019)

Vào lúc 08 giờ 30, sáng ngày 20/11/2019, UBND xã Tam Phước đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2019. Tham dự Hội nghị có ông Kiều Văn Lý – Bí thư Đảng ủy xã, ông Phan Hữu Phước – Phó Bí thư Đảng ủy, ông Nguyễn Thanh Bình – Chủ tịch UBND xã, lãnh đạo các Ban ngành, đoàn thể xã, và toàn thể cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách xã tham dự.  

Kết quả thực hiện tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số Cải cách hành chính năm 2019 (14/11/2019)

Kết quả thực hiện tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số Cải cách hành chính năm 2019

Công tác tuyên truyền cải cá ch hành chính năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 trên địa bàn xã Tam Phước (05/11/2019)

Năm 2019, UBND xã đã ban hành Kế hoạch số 1664/KH-UBND ngày 25/12/2018 về việc thông tin, tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2019 trên địa bàn xã và Kế hoạch số 1679/KH-UBND ngày 27/12/2018 về việc tổ chức khảo sát và công khai thủ tục hành chính đến Người dân và Doanh nghiệp trên địa bàn xã Tam Phước.

Tình hình thực hiện công tác Cải cách hành chính Quý III năm 2019 (29/08/2019)

Tình hình thực hiện công tác Cải cách hành chính Quý III năm 2019

Tình hình thực hiện công tác Cải cách hành chính Quý II năm 2019 (24/05/2019)

Tình hình thực hiện công tác Cải cách hành chính Quý II năm 2019