Xã Tam Phước tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2019 (20/11/2019)

Vào lúc 08 giờ 30, sáng ngày 20/11/2019, UBND xã Tam Phước đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2019. Tham dự Hội nghị có ông Kiều Văn Lý – Bí thư Đảng ủy xã, ông Phan Hữu Phước – Phó Bí thư Đảng ủy, ông Nguyễn Thanh Bình – Chủ tịch UBND xã, lãnh đạo các Ban ngành, đoàn thể xã, và toàn thể cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách xã tham dự.  

Kết quả thực hiện tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số Cải cách hành chính năm 2019 (14/11/2019)

Kết quả thực hiện tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số Cải cách hành chính năm 2019

Công tác tuyên truyền cải cá ch hành chính năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 trên địa bàn xã Tam Phước (05/11/2019)

Năm 2019, UBND xã đã ban hành Kế hoạch số 1664/KH-UBND ngày 25/12/2018 về việc thông tin, tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2019 trên địa bàn xã và Kế hoạch số 1679/KH-UBND ngày 27/12/2018 về việc tổ chức khảo sát và công khai thủ tục hành chính đến Người dân và Doanh nghiệp trên địa bàn xã Tam Phước.

Tình hình thực hiện công tác Cải cách hành chính Quý III năm 2019 (29/08/2019)

Tình hình thực hiện công tác Cải cách hành chính Quý III năm 2019

Tình hình thực hiện công tác Cải cách hành chính Quý II năm 2019 (24/05/2019)

Tình hình thực hiện công tác Cải cách hành chính Quý II năm 2019

Tình hình thực hiện công tác Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và phƣơng hƣớng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 trên địa bàn xã Tam Phước (24/05/2019)

Tình hình thực hiện công tác Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 trên địa bàn xã Tam Phước

Xã Tam Phước đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2019 và rút kinh nghiệm Chỉ số chấm điểm cải cách hành chính năm 2018 và phương hướng cải thiện năm 2019 (13/04/2019)

Vào lúc 14 giờ chiều ngày 10/4/2019, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND xã chủ trì hội nghị đánh giá, rút kinh nghiệm Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 và phương hướng cải thiện Chỉ số chấm điểm cải cách hành chính năm 2019 trên địa bàn xã Tam Phước tại Hội trường UBND xã

Tình hình thực hiện công tác Cải cách hành chính quý I năm 2019 (03/03/2019)

Tình hình thực hiện công tác Cải cách hành chính quý I năm 2019

Xã Tam Phước tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2018 (22/11/2018)

Ngày 22/11/2018, UBND xã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2018. Tham dự Hội nghị có ông Võ Hữu Phước – Trưởng Phòng Nội Vụ huyện, ông Kiều Văn Lý – Bí thư Đảng ủy xã, ông Phan Hữu Phước – Phó Bí thư Đảng ủy, ông Nguyễn Thanh Bình – Chủ tịch UBND xã, lãnh đạo các Ban ngành đoàn thể xã, và hơn 50 cán bộ công chức xã tham dự. 

Tình hình thực hiện công tác Cải cách hành chính năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 (14/11/2018)

Tình hình thực hiện công tác Cải cách hành chính năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019