Tình hình thực hiện công tác Cải cách hành chính 09 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2020 trên địa bàn xã Tam Phước
28/08/2020
kết quả thực hiện công  tác  Cải cách hành chính  09 tháng đầu  năm  phương hướng, nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2020  trên địa bàn xã Tam Phước

Báo cáo số 1469/BC-UBND ngày 28/8/2020 về kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính  09 tháng đầu năm phương hướng, nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2020 trên địa bàn xã Tam Phước xem tại đây

Phụ lục số 02 xem tại đây

Phụ lục số 03 xem tại đây


Số lượt đọc: 353 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác